Gostinski informacijski sistem - modul GIGOS

Modul GIGOS je namenjen podjetjem, ki se ukvarjajo z gostinsko dejavnostjo. Primeren je za hotelske restavracije in gostinske lokale, kakor tudi za gostinske sisteme z lokali na več lokacijah, s centralnim vodenjem ter pregledom poslovanja.

S pomočjo ostalih modulov programskega paketa HiGRiT nudimo celovito informacijsko rešitev za hotelske komplekse, apartmajska naselja, kampe itd. Programski paket je enostaven za uporabo, hkrati pa je zelo kompleksen. Izkušnje in ideje za razvoj naših izdelkov črpamo iz lastnih ali lastniško povezanih sistemov.

Funkcije programskega paketa

Blagajna – delo natakarja:

 • delo s »touch screen« monitorjem, na TS možen prikaz slike artikla namesto šifre,
 • vsak natakar ima svojo identifikacijo in določen privilegij dela,
 • priprava računa, vezava računa na mizo,
 • izdaja vmesnega računa, storniranje (v odvisnosti od privilegija natakarja),
 • možna izbira različnih načinov plačila,
 • izpis dobavnice ali originalnega računa,
 • iskanje poslovnih partnerjev/strank v bazi, možen vpis novih strank,
 • izpis naročila v kuhinjo,
 • možnost uporabe zbirnih faktur,
 • poročila in pregledi za natakarja,
 • avtomatska razknjižba porabe materiala.

Pisarna (Back office):

 • določanje identifikacije in privilegijev natakarjem,                           
 • pregledi prodaje; po natakarjih, po artiklih, po načinih plačil, po partnerjih in drugi,
 • dinamični pregledi podatkov z vrtilnimi tabelami Excela,
 • uporaba sezonskih cenikov, možnost opredeljevanja dodatnih popustov,
 • vsak lokal v sistemu ima lahko svoj cenik,
 • urejanje šifrantov prodajnih artiklov, sestavin, normativov, davčnih stopenj, natakarjev, cenikov in ostalih
 • centralno vodenje šifrantov v primeru več lokalov,
 • dinamično nastavljanje »tipkovnic« za posamezne blagajne, vodenje zalog hrane in pijače, vnos začetnega stanja zalog,
 • minimalne zaloge, izpis naročila dobaviteljem na podlagi minimalnih zalog,
 • vnos vseh vrst dokumentov (prevzemnic, medskladiščnic, inventurnih list in ostalo),
 • delo z več skladišči , prenos med skladišči,
 • izpis stanja zalog na poljuben dan, kartice materialov,
 • poročila in pregledi,
 • dinamični pregledi podatkov z vrtilnimi tabelami,
 • s pomočjo internetne povezave lahko do vašega lokala, vaših podatkov dostopate tudi od doma.

Povezave, vmesnik:

 • povezava s hotelskim modulom HERA (prenos na sobo, obremenimo lahko samo prijavljene goste),
 • vmesniki do računovodskih aplikacija (KOPA ERP),
 • vmesniki za delo s  točilnimi aparati,
 • vmesnik do  sistema »Order pay« (OPSIS).

Gre za večuporabniško, večopravilno okolje. Nadzor in vzdrževanje programskega paketa poteka tudi iz oddaljenih lokacij. Sistem podpira neomejeno število blagajn.Razvojno okolje:

Podatkovna baza: ORACLE.

Programsko okolje: Oracle Developer ,
Apex, MS office.

Copyright (c) Rikom. Vse pravice pridržane.