Hotelski informacijski sistem - modul HERA

Modul HERA je namenjen podjetjem , ki se ukvarjajo z nastanitveno ali prenočitveno dejavnostjo. Primeren je za majhne in velike hotele, apartmajska naselja in kampe.

S pomočjo ostalih modulov programskega paketa HiGRiT nudimo celovito informacijsko rešitev smučarskih centrov, welness in SPA centrov, kongresnih centrov in ostalih.
Programski paket je enostaven za uporabo. Izkušnje in ideje za razvoj naših izdelkov črpamo iz lastnih ali lastniško povezanih sistemov.

Funkcije programskega paketa

Recepcija in rezervacije:

 • spremljanje in upravljanje zasedenosti kapacitet s pomočjo tabelaričnega obrazca ali grafičnega prikaza,
 • možnost individualnih in skupinskih rezervacij,
 • check-in gosta , vnos vseh podatkov o gostu,
 • možnost dajanja popusta gostu na bivanje glede na število obiskov,
 • možnost prebukiranja sob,
 • enostavne operacije na sobah (sprememba sob, določitev plačnika sobe, spremembe trajanja bivanja, dodajanje gostov v sobe, spreminjanje storitev, možnost več storitev na sobi, avtomatsko spreminjanje storitev na sobi v času bivanja),
 • možnost opredeljevanje popusta na sobo , na gosta, v znesku ali procentu,
 • različni izpisi (domači/tuji gosti, poročila za sobarice, seznam prihodov, odhodov,  rojstnih dni gostov , statistike prenočitev, taks, poročilo za kuhinjo, zasedenost hotela in drugi izpisi za potrebe  receptorja , naročanje obrokov),
 • priprava in pošiljanje ponudb gostom preko E-pošte,
 • evidenca avansnih računov in njihovega koriščenja,
 • podpora kongresni dejavnosti , možnost vodenja rezervacij sejnih sob, dvoran preko interneta.

Obračuni, računi:

 • avtomatsko in ročno  dodajanje storitev na račun,
 • pregled odprtih postavk posameznega gosta, sobe ali objekta,
 • možnost izdaje računa vnaprej,
 • izpis dnevnega prometa recepcije (žurnal),
 • priprava, izdaja računa za sobo, gosta , po postavkah,
 • izdaja računov v več jezikih,
 • izdaja računov ne nastanjenim strankam (prodaja spominkov),
 • priprava in izdaja skupinskega računa za sobe, goste, po posameznih postavkah,
 • možnost kontrolnega računa, storniranja računa,
 • možnost uporabe različnih načinov plačil,
 • možnost izdaje zbirne dobavnice in priprava priloga k fakturi,
 • možnost izdaje računa na poslovnega partnerja, možnost vpisa novih poslovnih partnerjev,
 • zaključek dnevnika in izpis pregledov dnevnega prometa.

Pisarna  (Back office):

 • pregledi prodaje po recepcijah, po storitvah, po načinih plačil, po partnerjih in drugi,
 • dinamični pregledi  podatkov z vrtilnimi tabelami Excela,
 • uporaba sezonskih cenikov, možnost opredeljevanja dodatnih popustov,
 • vsak hotel  v sistemu ima lahko svoj cenik,
 • urejanje šifrantov prodajnih artiklov, gostov, prevodov, poslovnih partnerjev,
  objektov, sob, davčnih stopenj in drugi.

Povezave, vmesniki:

 • avtomatsko posredovanje podatkov o gostih na policijsko postajo s pomočjo programa E-gost,
 • povezava z gostinskimi blagajnami (modul GIGOS),
 • povezava s kontrolo pristopa v bazenih, wellness centrih, na smučiščih, stadionih (modul TCARD),
 • povezava z izposojevalnicami in servisom športne opreme in druge opreme (modul RENT),
 • vmesniki do različnih telefonskih central (Centrex, VOIP),
 • povezava z modulom telefonije (pregled telefonskih pogovorov – interne in zunanje linije itd.),
 • vmesniki do računovodskih aplikacija  (KOPA ERP).

Gre za večuporabniško, večopravilno okolje. Nadzor in vzdrževanje programskega paketa poteka tudi iz oddaljenih lokacij. Sistem podpira neomejeno število blagajn.
Razvojno okolje:

Podatkovna baza: ORACLE .

Programsko okolje: Oracle Developer,
Apex, MS office.

Copyright (c) Rikom. Vse pravice pridržane.